W założeniu od 1.1.2017 r. osobie, która wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie złożyła wniosek o zasiłek stały, świadczenie to ma być przyznawane wstecz. Będzie to możliwe po uzyskaniu orzeczenia, od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek stały, do którego trzeba będzie dołączyć potwierdzenie o złożeniu wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Obecnie zasiłek stały jest przyznawany od dnia złożenia wniosku o taki zasiłek, wraz z wydanym już orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Skorzystanie z możliwości wstecznego przyznania zasiłku stałego ma zależeć od złożenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy – w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania. Do wniosków o zasiłek stały złożonych w przed 1.1.2017 r. mają być stosowane przepisy przejściowe.