Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu

Zgodnie z projektem zdefiniowane zostanie pojęcie „miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu”, pod którym rozumie się dokument o charakterze strategicznym, obejmujący swoim zakresem teren danego miasta, którego celem jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez ograniczenie podatności miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym poprawę zdolności przystosowywania się do zmian klimatu.

Ustawa zakłada, że miejski plan adaptacji do zmian klimatu uchwala rada miasta. Ponadto ustaw wprowadza nowe obowiązki w zakresie planowania przestrzennego. 

Wnioski i rekomendacje z uchwalonych miejskich planów adaptacji do zmian klimatu uwzględnia się w: 

  • projektach strategii rozwoju gmin, w odniesieniu do których prace nie są na późniejszym etapie, niż przed przekazaniem do konsultacji; 
  • projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 
  • projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W miastach o liczbie mieszkańców większej niż 20 tysięcy, w sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do ustaleń dotyczących ochrony środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, uwzględnia się wnioski i rekomendacje z miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

Rady miast uchwalają miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, w terminie do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1.1.2022 r. Projekt znajduje się na etapie opiniowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności