Projekt ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r.

Projekt wśród licznych zmian w przepisach zakłada m.in. określenie warunków realizacji przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów sportowych i budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk, określenie podmiotów, które będą mogły realizować przedsięwzięcia.

Ważne

Z uwagi na międzynarodowy wymiar wydarzenia sportowego jakim są Igrzyska oraz wyzwania związane z ich przygotowaniem i organizacją  projekt ustawy określa: warunki realizacji przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenie Igrzysk oraz sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów organizacyjnych Igrzysk. Konieczne jest zatem stworzenie rozwiązań prawnych zapewniających efektywne działanie gospodarzy w zakresie sprawnego przeprowadzenia Igrzysk (https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4811008378591,Projekt-ustawy-o-wsparciu-przygotowania-III-Igrzysk-Europejskich-w-2023-roku.htm)

W zakresie postępowania administracyjnego projekt zakłada określenie zasad w postępowaniu administracyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć oraz wyłączenia przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi realizacji przedsięwzięć. 

W efekcie ma nastąpić uproszczenie postępowań administracyjnych w stosunku do obowiązujących przepisów w sposób ułatwiający i przyspieszający wydanie niezbędnych decyzji.

Termin przyjęcie projektu przez Radę Ministrów jest planowany na III kwartał 2021 r. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności