Projekt wśród licznych zmian w przepisach zakłada m.in. określenie warunków realizacji przedsięwzięć w zakresie projektowania, budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów sportowych i budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia Igrzysk, określenie podmiotów, które będą mogły realizować przedsięwzięcia.

Ważne

Z uwagi na międzynarodowy wymiar wydarzenia sportowego jakim są Igrzyska oraz wyzwania związane z ich przygotowaniem i organizacją  projekt ustawy określa: warunki realizacji przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenie Igrzysk oraz sposób finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów organizacyjnych Igrzysk. Konieczne jest zatem stworzenie rozwiązań prawnych zapewniających efektywne działanie gospodarzy w zakresie sprawnego przeprowadzenia Igrzysk (https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4811008378591,Projekt-ustawy-o-wsparciu-przygotowania-III-Igrzysk-Europejskich-w-2023-roku.htm)

W zakresie postępowania administracyjnego projekt zakłada określenie zasad w postępowaniu administracyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć oraz wyłączenia przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi realizacji przedsięwzięć. 

W efekcie ma nastąpić uproszczenie postępowań administracyjnych w stosunku do obowiązujących przepisów w sposób ułatwiający i przyspieszający wydanie niezbędnych decyzji.

Termin przyjęcie projektu przez Radę Ministrów jest planowany na III kwartał 2021 r.