Projekt ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury

Projektowana ustawa określa organy właściwe do spraw restytucji dóbr kultury prowadzonej przez RP na jej terytorium i za granicą, postępowanie z dobrami kultury wyprowadzonymi z naruszeniem prawa z terytorium RP, a także organy właściwe do spraw restytucji prowadzonej w stosunku do dóbr kultury znajdujących się na terytorium RP przez państwa obce i cudzoziemców oraz postępowanie w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państwa członkowskiego UE innego niż Polska.

W rozumieniu projektowanej ustawy restytucja dobra kultury prowadzona przez RP to działania podejmowane przez organy państwa lub inne jednostki sektora finansów publicznych w celu odzyskania, w tym zwrotu, dobra kultury:

1) utraconego przez obywatela polskiego, osobę prawną lub przez jednostkę organizacyjną mającą siedzibę na terytorium RP, lub przez podmiot utworzony na podstawie prawa państwa obcego prowadzący działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego, lub

2) znajdującego się w chwili utraty lub w późniejszym czasie na terytorium RP, jak również w stosunku do którego RP uprawniona jest do żądania jego zwrotu na podstawie prawa międzynarodowego, prawa unijnego lub prawa krajowego państw obcych, lub

3) które zostało wyprowadzone z terytorium RP z naruszeniem prawa.

Poza przepisami ogólnymi oraz zmianami w przepisach obowiązujących projektowana ustawa zawiera regulacje dotyczące:

1) postępowania w sprawie zwrotu z terytorium państwa UE narodowych dóbr kultury RP wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium RP;

2) postępowania w sprawie zwrotu z terytorium RP dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państwa UE;

3) postępowania w sprawie zwrotu z terytorium RP dóbr kultury przemieszczonych z terytorium państw obcych;

4) narodowych dóbr kultury RP należących do zbiorów publicznych;

5) przepisów karnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności