Rząd przesłał do Sejmu projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

W następstwie proponowanych regulacji poszerzeniu ulegnie katalog celów publicznych, o którym mowa w art. 6 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.). Nowym rodzajem celu publicznego ma być budowa oraz utrzymywanie morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wraz z zespołami urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu tej ustawy.

Projekt skierowany został do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.