Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych a katalog celów publicznych

Na podstawie projektu opracowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, Rada Ministrów skierowała projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych do konsultacji społecznych. Celem ustawy jest promowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/projekt-ustawy-o-promowaniu-wytwarzania-energii-elektrycznej-w-morskich-farmach-wiatrowych-przekazany-do-konsultacji; https://legislacja.gov.pl/projekt/12329105/katalog/12656009#12656009), jako umożliwiające produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Co ma przyczynić się do realizacji zobowiązania Polski do w zakresie osiągnięcia unijnego wspólnego celu odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z ustawą zadanie inwestycyjne w zakresie sieci przesyłowych lub instalacji służącej do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej, wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych jest strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z 24.7.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 191 ze zm.).

Ustawa skutkować będzie zmianą ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU). Zgodnie z omawianym projektem rozszerzeniu ulegnie katalog celów publicznych, o jakim mowa w art. 6 GospNierU. Nowym celem publicznym będzie budowa oraz utrzymywanie morskich farm wiatrowych w rozumieniu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności