Projekt ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów

Grupa posłów Lewicy zgłosiła projekt ustawy o prawie spółdzielni mieszkaniowych do gruntów, który dotyczy uregulowania praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów oraz zasad nabycia nieruchomości w przypadkach nieuregulowanych przepisami odrębnymi i stanowi uzupełnienie obecnych przepisów w tym zakresie, wypełniając lukę prawną (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-535-2021/$file/9-020-535-2021.pdf).

Zgodnie z propozycją, w przypadku, w którym nie dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiących współwłasność spółdzielni mieszkaniowej i Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, lub nie ustalono właściciela nieruchomości będącej co najmniej od 5.12.1990 r. nieprzerwanie w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej, która na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej lub innych właściwych decyzji organów budowlanych wybudowała na tej nieruchomości budynek ‒ własność nieruchomości nabywa spółdzielnia mieszkaniowa.

Nabywanie nieruchomości ma następować na podstawie postanowienia sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości, na wniosek spółdzielni mieszkaniowej. W przypadkach nieunormowanych w ustawie przepisy odsyłają do regulacji KC w zakresie zasiedzenia. Przedmiotem nabycie w trybie ustawy ma być także prawo użytkowania wieczystego.

Jak piszą wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu, jego celem jest uregulowanie kwestii praw spółdzielni mieszkaniowych do gruntów, którymi władają oraz likwidacja tzw. ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustanowionego w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste.

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności