Projekt Tarczy 4.0 – zmiany w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

W dniu 22.5.2020 do Sejmu wpłynął i został skierowany do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmieniający zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Projekt zakłada nowelizację przepisów ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 396 ze zm.). Przewiduje ona zmianę w zakresie dotychczasowego zapisu dotyczącego podmiotów uprawnionych do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dotychczas pierwszeństwo takie przysługiwało m.in. zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. W nowym brzmieniu pierwszeństwo będzie przysługiwać zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości: położonych w granicach zarządzanej przez niego specjalnej strefy ekonomicznej lub przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe, usługowe lub przemysłowo-usługowe i położonych na obszarach, na których, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162 ze zm.), wykonuje on zadania określone w tej ustawie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności