Projekt rozporządzenia w sprawie właściwości organów regulacyjnych w branży wodno-kanalizacyjnej

Projekt rozporządzenia, które ma wejść w życie dzień p ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw, zawiera tabelę, w której wymieniono wszystkie gminy w Polsce przypisując je do właściwości jednego z jedenastu organów regulacyjnych. Rozwiązanie to budzi jednak pewne wątpliwości.

Projektodawcy proponują bowiem, aby gminy położone na terenie tego samego województwa czy też powiatu należały do właściwości różnych organów regulacyjnych. Przykładowo spośród 7 gmin powiatu gorzowskiego (woj. lubuskie) cztery z nich zostały przypisane do właściwości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dwie do właściwości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a jedna do właściwości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W konsekwencji o ile zaproponowany podział uwzględnia granice gmin (jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego), o tyle pomija granice powiatów i województw będących także jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Powyższy zabieg przypuszczalnie jest próbą ujednolicenia właściwości miejscowej regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Zabieg ten jednak powinien być podjęty na etapie prac legislacyjnych związanych z uchwaleniem powyższych ustaw, nie zaś na etapie wydania aktów wykonawczych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności