Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej

Rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 6.10.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 190, poz. 1274). Obecnie projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

Zdaniem Szefa Służby Cywilnej (wnioskodawcy projektu) dotychczasowa regulacja nie przystaje do realiów prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej, stąd też potrzeba uproszczenia procesu szkoleń oraz modyfikacji obowiązków sprawozdawczych związanych ze szkoleniami.

W stosunku do obowiązującej regulacji projekt zakłada m.in.:

  • odejście od obowiązku przygotowywania/zatwierdzania harmonogramu szkolenia równolegle z programem szkolenia,
  • usunięcie listy przykładowych szkoleń powszechnych w służbie cywilnej,
  • odstąpienie od obowiązku dokonywania przez organizatora każdorazowej oceny zrealizowanego szkolenia w formie sprawozdania,
  • rezygnację ze zbierania informacji dotyczących zapotrzebowania urzędów na środki finansowe na szkolenia na następny rok oraz prognoz zapotrzebowania na kolejny rok,
  • odejście od praktyki corocznego przekazywania przez dyrektora generalnego urzędu (kierownika urzędu) zbiorczego zestawienia ocen szkoleń i podmiotów je prowadzących, oraz przekazywania wzoru formularza służącego do sporządzenia zbiorczego zestawienia dotyczącego szkoleń przeprowadzonych w poprzednim roku,
  • złagodzenie zapisów sugerujących „uprzywilejowaną” rolę szkoleń prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, m.in. przez usunięcie uwarunkowania prowadzenia szkoleń przez organizatora szkolenia od wystąpienia odpowiednich przesłanek finansowych lub merytorycznych,
  • uelastycznienie formy określania warunków wspólnego organizowania szkoleń przez kilka urzędów oraz warunków dopuszczania do udziału w szkoleniu członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w innych urzędach, przez odejście od zawierania porozumień przez dyrektorów generalnych (kierowników) urzędów na rzecz uzgadniania warunków.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12269650/katalog/12277808#12277808
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności