Projekt rozporządzenia dotyczący sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach