Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali

Cel zmian

Na gruncie dotychczasowych przepisów oraz funkcjonującej praktyki współwłaściciele garażu wielostanowiskowego są „zbiorowym” członkiem wspólnoty. Współwłaściciel lokalu nie ma samodzielnego udziału w nieruchomości wspólnej odpowiedniego do wielkości swego udziału.

W praktyce negatywne konsekwencje tego stanu rzeczy najwyraźniej uwidacznia kwestia oddawania głosu przy podejmowaniu przez wspólnoty uchwał, a także sposobu partycypacji w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, przypadających na każdego właściciela lokalu. Prawo głosu wynikające z udziału w nieruchomości wspólnej związanego z odrębną własnością lokalu przysługuje bowiem niepodzielnie współwłaścicielom tego lokalu.

W skrajnych wypadkach (we wspólnotach, w których na garaż wielostanowiskowy przypada udział w nieruchomości wspólnej w wysokości ok. 30%) negatywnym skutkiem może być uniemożliwienie wspólnotom mieszkaniowym przegłosowania jakiejkolwiek uchwały.

Zakres i skutki nowelizacji

Głównym skutkiem proponowanych zmian ma być zrównanie w ramach posiadanych udziałów praw właścicieli i współwłaścicieli. W dalszym efekcie zmiany mają skutkować umożliwieniem współwłaścicielom brania udziału w podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwałach. W założeniu projekt powinien zatem skutkować zwiększeniem i poprawą praw przysługujących współwłaścicielom np. w zakresie uprawnienia do kontroli zarządu. Nadrzędnym celem ma być zatem usprawnienie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się wielostanowiskowe garaże.

Termin wejścia w życie nowych regulacji został określony w projekcie na 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności