Pierwsza zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu dokumentów stanowiących podstawę do wyodrębniania lokalu i wydania zaświadczenia o jego samodzielności . Chodzi tu o uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej , zrealizowane w oparciu o ustawę z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496 ze zm.).

Ważne
Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu ma następować zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

Druga zmiana dotyczy tzw. małych wspólnot mieszkaniowych. Obecnie małą wspólnotę mieszkaniową tworzą wyodrębnione oraz niewyodrębnione lokale, należące nadal do dotychczasowego właściciela, których liczna jest nie jest większa niż siedem. Po zmianie będą to trzy lokale.

Projekt znajduje się obecnie w Stałym Komitecie Rady Ministrów.