Projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Jego istotą jest zwiększenie wielkości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym.

Dotychczas najwyższa bonifikata wynosiła 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

Zgodnie z nowelizacją będą po jej uchwaleniu obowiązywać następujące wielkości bonifikat:

1) 98 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 80% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Projekt skierowano do I czytania w komisjach:

a) Infrastruktury oraz

b) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Subiektywnym okiem praktyka:

Wątpliwym zagadnieniem jest tu twierdzenie zawarte w uzasadnieniu projektu mówiące, że proponowane zmiany nie naruszają konstytucyjnie gwarantowanej samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, skoro ustawodawca pozbawia Skarb Państwa należnych mu dochodów w aż tak dużym zakresie.

Ponadto ustawa nie zawiera przepisów regulujących zagadnienie różnicy w wielkości opłaty jednorazowej, jaką zapłacą uwłaszczone osoby chcące skorzystać z możliwości opłaty jednorazowej w myśl aktualnie obowiązujących przepisów, a tymi spośród uwłaszczonych, którzy złożą wnioski o naliczenie opłaty jednorazowej po wejściu w życie planowanej nowelizacji. Zdarzać się będzie, że nawet osoby fizyczne posiadające lokale mieszkalne w tym samym budynku i ponoszące tą samą opłatę przeksztalceniową w przypadku opłaty jednorazowej poniosą ją w różnej wielkości.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności