Projekt nowelizacji ustawy o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Nowelizacja przewiduje, że przekształceniem nie objęte były także grunty zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami mieszkalnymi, w których wszystkie lokale mieszkalne są przeznaczone na wynajem . Ponadto ustawa zakłada, że w przypadku nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej nie zamieszcza się informacji dotyczących opłat przekształceniowych. Z kontekstu brzmienia przepisu wynika, że dla tych nieruchomości będzie wydawane jedno zaświadczenie.

Subiektywnym okiem praktyka: projekt na stronie internetowej rządowego centrum legislacyjnego został opublikowane 21.11.2018 r. Takie tempo uchwalania ustawy jest niedopuszczalne, zwłaszcza przy regulacjach dotyczących prawa własności nieruchomości. Tym bardziej, że ustawa budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz związana jest także ze skutkami finansowymi dla podmiotów publicznoprawnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności