Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W myśl zmienionych przepisów ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.; dalej: UstRolU) nie będzie się stosować do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 5 ha . Oznacza to, że zostaną złagodzone obostrzenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Dotychczas powierzchnie wyłączająca stosowanie UstRolU wynosiła 0.30 ha.

Drugą najistotniejszą zmianą jest zmiana w zakresie nabywania nieruchomości rolnej przez osobę niebędącą rolnikiem i maksymalnej powierzchni gospodarstwa rodzinnego , tj. 300 ha. Dotychczas przepisów tych nie stosowało się m.in. do osób prawnych działających na podstawie przepisów:

a) ustawy z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 380 ze zm.)

b) ustaw o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

c) ustawy z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1153 ze zm.).

Nowelizacja dokonuje skreślenia tego przepisu.

Kolejną ważną zamianą jest zmiana dotycząca obowiązku zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Ten przepis ma zostać zastąpiony przez przepis w nowym brzmieniu, w którym obowiązek zamieszkiwania zostanie zamieniony na obowiązek prowadzenia gospodarstwa przez okres 5 lat.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności