Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Do najbardziej istotnych zmian należy zaliczyć:

  • zniesienie wymogu stosowania pieczęci na sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych operatach szacunkowych. W istocie jednak rzeczoznawca majątkowy nadal będzie zobowiązany do podpisania operatu i umieszczenia w formie nadruku lub pieczątki imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także datę jego sporządzenia; 
  • w celu potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy będzie do operatu szacunkowego dołączał klauzulę, w której oświadczy o aktualności operatu szacunkowego oraz analizę potwierdzającą, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154.ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.);
  • zniesiony ma zostać wymóg umieszczania na początku operatu wyciągu z jego treści,
  • doprecyzowano sposób wyceny nieruchomości związany ze złożami kopalin i złożami kopalin niestanowiących przedmiotu własności górniczej.

Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Projekt jest na etapie procedowania w Komisji Prawniczej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności