Projekt nowelizacji rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na podręczniki w 2021 r.

Projektowana zmiana miałaby objąć obowiązujące od 1.4.2021 r. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 24.3.2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 577). Będzie ona dotyczyć brzmienia załącznika 4 do rozporządzenia w części III w poz. 7, kol. 2 i jest konieczna ze względu na potrzebę wskazania prawidłowej kwoty dotacji, tj. 247,50 zł (kwota dotacji po odjęciu kosztów obsługi zadania w wysokości 1% przekazanej dotacji zgodnie z art. 55 ust. 9 FinZadOśwU). Obecnie w załączniku jest wskazana kwota 247,00 zł na ucznia.

Rozporządzenie zmieniające - a co za tym idzie - nowe brzmienie załącznika 4 do ww. rozporządzenia zmienianego, miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Szybko termin wejścia w życie zmian ma pozwolić jednostkom samorządu terytorialnego na złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r. – z poprawną kwotą dotacji celowej w części III w poz. 7, kol. 2 załącznika 4.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności