Projektowana zmiana miałaby objąć obowiązujące od 1.4.2021 r. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 24.3.2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 577). Będzie ona dotyczyć brzmienia załącznika 4 do rozporządzenia w części III w poz. 7, kol. 2 i jest konieczna ze względu na potrzebę wskazania prawidłowej kwoty dotacji, tj. 247,50 zł (kwota dotacji po odjęciu kosztów obsługi zadania w wysokości 1% przekazanej dotacji zgodnie z art. 55 ust. 9 FinZadOśwU). Obecnie w załączniku jest wskazana kwota 247,00 zł na ucznia.

Rozporządzenie zmieniające – a co za tym idzie – nowe brzmienie załącznika 4 do ww. rozporządzenia zmienianego, miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Szybko termin wejścia w życie zmian ma pozwolić jednostkom samorządu terytorialnego na złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r. – z poprawną kwotą dotacji celowej w części III w poz. 7, kol. 2 załącznika 4.