Projekt nowelizacji prawa o drogach publicznych – zastrzeżenia gmin

Samorządy obawiają się, że możliwość współfinansowania inwestycji przerodzi się dla nich w obowiązek.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.; dalej: DrPublU), opracowany w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zakładający, że jednostki samorządu terytorialnego będą mogły współfinansować inwestycje w zakresie dróg krajowych. Innymi słowy, samorządy zyskają możliwość wspierania np. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w prowadzeniu jej przedsięwzięć.

Pierwotny projekt przewidywał wsparcie dwukierunkowe. Proponowane przez resort infrastruktury rozwiązanie zakładało, że samorządowi zarządcy dróg będą mogli współfinansować inwestycje w drogi krajowe, a GDDKiA będzie mogła wspierać finansowo inwestycje prowadzone na drogach innej kategorii niż krajowe.

Ważne
Na zapisy umożliwiające współfinansowanie inwestycji drogowych w obydwu kierunkach nie zgodziło się Ministerstwo Finansów. W efekcie korzystny dla samorządów przepis został z projektu nowelizacji DrPublU usunięty.

W obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość przekazywania pomiędzy samorządami środków na sfinansowanie i utrzymanie inwestycji drogowych. Nowelizacja ma zatem znaczenie wyłącznie w odniesieniu do finansowania przez samorząd inwestycji na drogach krajowych.

Ważne
Samorządy obawiają się, że nowelizacja DrPublU stanie się pretekstem dla GDDKiA do zaniechania finansowania z własnych środków inwestycji chociażby w poprawę stanu bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach publicznych oraz do wymuszania na samorządach pokrywania części kosztów inwestycji na drogach krajowych 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności