Samorządy obawiają się, że możliwość współfinansowania inwestycji przerodzi się dla nich w obowiązek.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.; dalej: DrPublU), opracowany w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zakładający, że jednostki samorządu terytorialnego będą mogły współfinansować inwestycje w zakresie dróg krajowych. Innymi słowy, samorządy zyskają możliwość wspierania np. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w prowadzeniu jej przedsięwzięć.

Pierwotny projekt przewidywał wsparcie dwukierunkowe. Proponowane przez resort infrastruktury rozwiązanie zakładało, że samorządowi zarządcy dróg będą mogli współfinansować inwestycje w drogi krajowe, a GDDKiA będzie mogła wspierać finansowo inwestycje prowadzone na drogach innej kategorii niż krajowe.

Ważne
Na zapisy umożliwiające współfinansowanie inwestycji drogowych w obydwu kierunkach nie zgodziło się Ministerstwo Finansów. W efekcie korzystny dla samorządów przepis został z projektu nowelizacji DrPublU usunięty.

W obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość przekazywania pomiędzy samorządami środków na sfinansowanie i utrzymanie inwestycji drogowych. Nowelizacja ma zatem znaczenie wyłącznie w odniesieniu do finansowania przez samorząd inwestycji na drogach krajowych.

Ważne
Samorządy obawiają się, że nowelizacja DrPublU stanie się pretekstem dla GDDKiA do zaniechania finansowania z własnych środków inwestycji chociażby w poprawę stanu bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach publicznych oraz do wymuszania na samorządach pokrywania części kosztów inwestycji na drogach krajowych