Projekt nowego Prawa Wodnego – opinia samorządowców

26.10.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (dalej: KWRiST) odbyła się debata poświęcona projektowi nowego Prawa wodnego. Niestety strona samorządowa nadal nie dysponuje ostateczną wersją projektu, którą rząd zamierza skierować do Sejmu.

Samorządy niepokoi przede wszystkim termin, w którym nowe Prawo wodne ma wejść w życie. Jednak w ocenie ministerstwa przesunięcie terminu jest niemożliwe. Nowe Prawo wodne musi wejść w życie 1.1.2017 r., inaczej Polska straci 3,5 mld euro dofinansowania na gospodarkę wodną.

Samorządowcy uważają, że nie byłoby niczym wyjątkowym, gdyby 1.1.2017 r. obowiązywać zaczęły jedynie te przepisy Prawa wodnego, które wiążą się z wdrożeniem do prawa Polskiego Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE L z 22.12.2000 r.), a pozostałe, np. dotyczące powołania nowej firmy Wody Polskie, w terminie późniejszym.

W ocenie samorządowców ten nowy twór nie jest i nie będzie w stanie od 1.1.2017r. przejąć wszystkich zadań, kompetencji, majątku i pracowników wiążących się z zarządzaniem wodami. Samorządowcy mają poważne obawy, czy rzeczywiście zmiana zasad zarządzania wodami w Polsce jest konieczna.

Unia Europejska nie wymaga od Polski centralizacji zarządzania wodami, a postanowienia ramowej dyrektywy wodnej mogą z powodzeniem realizować samorządy. W ocenie samorządów rząd pod pretekstem wdrożenia prawa unijnego, zamierza centralizować zarządzanie wszystkimi wodami w Polsce.

Ważne
Stawki opłat za wodę w 2017 r. zostaną utrzymane na poziomie obowiązującym w 2016 r. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności