Projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, złożony przez posłów, przewiduje wprowadzenie do ustawy z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) 2 nowych świąt. Mają to być Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego oraz 24 grudnia – Wigilia. W dni te czas pracy miałby nie przekraczać 4 godzin na dobę. Jednocześnie za pracę wykonywaną w te święta pracownik zachowywałby prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem czasu pracy. Praca w te święta byłaby dozwolona w placówkach handlowych. Ustawa miałaby wejść w życie 1.1.2017 r.