Programy ochrony powietrza

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1159 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.6.2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.


Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych;
  • formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych;
  • zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych.

Z rozporządzenia wynika m.in., że program ochrony powietrza, a także plan działań krótkoterminowych, składa się z:

  • części opisowej;
  • części wskazującej obowiązki i ograniczenia związane z realizacją programu (planu);
  • uzasadnienia zakresu zagadnień określonych i ocenionych przez zarząd województwa.
Ważne

Program oraz plan są sporządzane w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej.


Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.9.2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1028).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności