Program obejmuje zagadnienia dotyczące:

1) wizyt studyjnych i pobytów,

2) festiwali,

3) teatru,

4) muzyki,

5) sztuk wizualnych,

6) kinematografii,

7) literatury i bibliotek,

8) muzeów i galerii,

9) projektów wystawienniczych,

10) dziedzictwa kulturowego,

11) polityki pamięci,

12) tradycyjnej kultury ludowej,

13) prezentacji kultury mniejszości narodowych,

14) współpracy w ramach inicjatyw wielostronnej,

15) warunków organizacyjnych i finansowych,

16) rozstrzygania sporów.

Program obowiązuje do 31.12.2021 r.