Program Senior+ na lata 2021–2025

W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. opublikowano uchwałę nr 191 Rady Ministrów z 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.

Rada Ministrów ustanowiła program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025, którego wykonawcą jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu wyniesie 300 000 tys. zł. Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach wyniosą po 60 000 zł n każdy rok.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności