Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej

W dniu 19.3.2018r. na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano Zarządzenie Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.3.2018 r.w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”. Zarządzenie opublikowano w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-00 z 28.11.2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia.

W zarządzeniu określono zasady wyboru realizatorów programu pilotażowego oraz uściślono, że program będzie realizowany w maksymalnie 45 miejscach udzielania świadczeń przez świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie zawiera również zasady procedury odwoławczej dla świadczeniodawców biorących udział w konkursie. W zarządzeniu sprecyzowano również zawieranie umów z realizatorem programu pilotażowego oraz finansowania programu.

Zarządzenie określa też warunki udziału świadczeniobiorcy i zasady przyznawania i rozliczania grantu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności