Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017

Dokument wskazuje następujące cele:

· aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi;

· zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz takich osób;

· integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym;

· wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

O dofinansowanie projektów zgłoszonych do otwartego konkursu ofert w ramach programu mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe.

Program ma być realizowany w oparciu o 4 zasady:

  • konkursowa formuła wyboru – otwarty konkurs ofert i wybór nowatorskich projektów;
  • limit ilościowy projektów – podmioty mogą składać tylko jeden projekt w roku budżetowym;
  • maksymalna kwota dofinansowania – od 30 000 zł do 100 000 zł;
  • procentowy podział finansowania projektów – dofinansowanie w 80%, a wkład własny uczestników w wysokości co najmniej 20%.

Pełna treść dokumentu jest dostępna na stronie internetowej:

Program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-edycja-2017 (podlinkowane: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-edycja-2017)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności