Program 500 plus: świadczenie wychowawcze chronione przed egzekucją

Chodzi o prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje sejmowa Komisja ds. zmian w kodyfikacjach.

W myśl proponowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zmian na zakres obowiązku alimentacyjnego nie będą wpływały:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia i inne środki pieniężne przysługujące na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, określone w ustawie z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Konsekwentnie omawiany projekt przewiduje zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmie kwot pochodzących ze świadczeń, dodatków, zasiłków oraz świadczenia wychowawczego z programu 500 plus.

W projekcie przewidziano także zmiany w Prawie bankowym, zgodnie z którymi kwoty świadczenia wychowawczego będą wyłączone spod egzekucji prowadzonej przez komornika z rachunku bankowego.

Omawiana nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności