Profil zaufany pozwoli zarejestrować spółkę z o.o. online

Z procedury rejestracji spółki z o.o. zostaje wyeliminowany zwykły podpis elektroniczny.

Zadecydowała o tym uchwalona 21 kwietnia nowela kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o KRS, która podwyższa wymagania wobec podpisu przy rejestracji spółki S-24. Ustawa jest jeszcze w Senacie. Ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia. MS przygotował jednak już projekt rozporządzenia, precyzującego ustawę.

Zgodnie z nowymi przepisami do podpisywania umowy spółki z o.o. zawiązywanej przez internet i do złożenia wniosku o wpis do KRS stosowany będzie tylko kwalifikowany podpis elektroniczny i podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Te wyższe wymagania obowiązują już przy spółce spółki jawnej i komandytowej. Nie harmonizacja była jednak motywem zmian, lecz zamysł wyeliminowania nadużyć, rejestrowania spółek słupów na podstawione osoby, co umożliwiał zwykły podpis elektroniczny. Do potwierdzenia tożsamości wystarczyło bowiem kilka danych osobowych i podanie hasła. Było to bardzo wygodne w stosowaniu i chyba dzięki temu rejestracja S-24 stała się najbardziej popularna.

Po zmianach nie będzie trudniej. Od ubiegłego roku profil zaufany można założyć za pośrednictwem elektronicznego konta bankowego, bez wychodzenia z domu. Taką możliwość oferują już trzy banki: PKO BP, ING Bank Śląski i Bank Millennium. W przeciwieństwie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego taki profil nic nie kosztuje, a gwarantuje, że osoba składająca podpis pod umową spółki jest rzeczywiście tą wskazaną jako ją zawierająca.

Skierowane do konsultacji nowe rozporządzenie w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem sp. z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym zastąpi podobne, z 4 stycznia 2017 r.

—dom

etap legislacyjny: konsultacje publiczne
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności