Procedura magazynu typu call-off stock od 1.1.2020 r.

Konieczność zmian w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) wynika z implementacji przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 311, str. 3) oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z 4.12.2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami (Dz.Urz. UE L z 2018 r. Nr 311, str. 10), a także wyroku TSUE z 28.2.2018 r. w sprawie Pieńkowski, C-307/16.

Celem nowelizacji VATU jest m.in. zmierzanie do usprawnienia, ujednolicenia i uszczelnienia aktualnego systemu VAT w obszarach takich jak:

1) wprowadzenie uproszczeń i zharmonizowania zasad korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym;

2) zharmonizowania regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych;

3) uznania numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

4) zniesienia limitu obrotów, od którego uzależniona jest możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym przez samego sprzedawcę w związku z koniecznością wykonania wyroku (TSUE) w sprawie Pieńkowski (C-307/16).

Istota magazynu typu call-off stock polega przede wszystkim na przerzuceniu obowiązku rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z podatnika zagranicznego na ostatecznego odbiorcę towarów zarejestrowanych dla potrzeby VAT w kraju położenia magazynu. Podatek VAT rozliczany jest przez producenta z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, który dokonuje tzw. samonaliczenia podatku.

Projektowane zmiany VATU miałyby wejść w życie od 1.1.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności