Koalicja firm operujących w sferze marketingu cyfrowego ogłosiła złożenie skargi do CMA, czyli Urzędu ds. Konkurencji i Rynków w Wielkiej Brytanii. Żądają oni od regulatora zablokowania projektu Privacy Sandbox.

Celem koalicji firm jest zablokowanie wdrożenia inicjatywy na początku 2021 r., by dać organom czas na opracowanie lub zaproponowanie długoterminowych środków zaradczych służących zmniejszeniu dominacji Google.

Grupa Marketers for Open Web (MOW) deklaruje, że w jej skład wchodzą firmy operujące w systemie online, które widzą obawę dla otwartego modelu sieciowego ze strony Google. Jak wskazują, jest on niezbędny do funkcjonowania wolnej i konkurencyjnej ekonomii online.

CMA potwierdziło otrzymanie skargi od MOW. Zgodnie z komentarzem Urzędu, niektóre z obaw są odzwierciedleniem problemów, które zostały zidentyfikowane w opublikowanym tego lata szczegółowym przeglądzie rynku reklam online. Decyzja o przeprowadzeniu dochodzenia nie została jeszcze podjęta.

Zgodnie ze stanowiskiem CMA, wszelkie kwestie, które poruszone zostały w skardze, zostaną potraktowane poważnie i będą dokładnie ocenione pod kątem potencjalnego podjęcia decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy o konkurencji. Ocenie zostanie również poddana kwestia nałożenia środków tymczasowych mających na celu zawieszenie podejrzanych zachowań do czasu zakończenia dochodzenia.

Raport końcowy CMA dotyczący rynku reklam online wskazuje na konieczność nowego podejścia regulacyjnego oraz powołania specjalnego organu nadzorczego w związku z siłą rynkową Facebooka, oraz Google.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Google przesłało oświadczenie, w którym podkreśla, że sieć jest zagrożona, jeżeli praktyki dotyczące reklamy cyfrowej nie będą ewoluowały tak, by odpowiadać oczekiwaniom ludzi w zakresie sposobu gromadzenia oraz wykorzystywania ich danych.

Odpowiedzią na tę potrzebę ma być Privacy Sandbox, który jest otwartą inicjatywą utworzoną we współpracy z branżą, w celu zagwarantowania silnej prywatności użytkownikom przy jednoczesnym wsparciu wydawców.

Skarga grupy to następstwo podobnej, złożonej we Francji za pośrednictwem agencji Reuters. Była ona nakierowana na zmiany w zakresie prywatności w firmie Apple, które to mają ograniczyć dostęp reklamodawców do dedykowanego dla iPhone identyfikatora śledzącego (IDFA).

Zmiany wprowadzane przez Apple dadzą użytkownikom większą kontrolę nad śledzeniem przez aplikacje, polegające na łączeniu ich danych z informacjami pochodzącymi od stron trzecich.

Niemniej jednak stowarzyszenia reklamowe IAB France, MMAF, SRDI oraz UDECAM wniosły do francuskiego organu regulującego ds. Konkurencji skargę, w ramach której sugerują, że Apple wykorzystuje swoją siłę rynkową w celu zakłócenia konkurencji.

Żródło: https://techcrunch.com/2020/11/23/digital-marketing-firms-file-uk-competition-complaint-against-googles-privacy-sandbox/?guccounter=1