Prezydent zawetował ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W uzasadnieniu podniósł, że zakwestionowana nowelizacja nie przywraca poprzednio obowiązującego stanu prawnego, lecz wywiera dalej idące skutki prawne, przede wszystkim z uwagi na odejście od pojęcia „zwartego obszaru” i pozostawienie samego kryterium powierzchniowego. Zdaniem Prezydenta RP ustawa z jednej strony umożliwiłaby znaczne rozproszenie zabudowy, z drugiej – spowodowałaby przeznaczenie najbardziej wartościowych gruntów rolnych klasy I–III na cele niezwiązane z produkcją rolną (np. budowę farm wiatrowych).

Ponadto rozwiązania w niej przyjęte mogą zagrozić ładowi przestrzennemu i prowadzić do degradacji krajobrazu (Prezydent wcześniej wniósł do Sejmu projekt tzw. ustawy krajobrazowej zgodnie z którym obiekty budowlane o charakterze dominant krajobrazowych, np. wiatraki lub maszty telefonii komórkowej, nie mogłyby być lokowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, bez przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego).

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności