Ustawa nowelizująca zawiera zmiany m.in. w zakresie:

1) dostosowania przepisów w podatkach dochodowych do PKWiU z 2015 r.;

2) ograniczenia obowiązków organów rentowych jako płatników;

3) modyfikacji zasad zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS;

4) opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box); 5) ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych;

6) korygowania zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy;

7) wprowadzenia nowej szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;

8) rozszerzenia definicji legalnej „deklaracji” poprzez objęcie jej zakresem sprawozdań;

9) przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe;

10) możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez zagraniczną spółkę celową.

Przepisy ustawy nowelizującej wchodzą w życie z 1 lipca 2020 r. Wyjątek stanowią przepisy: dostosowujące do PKWiU z 2015 r., dotyczące opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wprowadzające szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz określające zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych – wejdą one w życie 1.1.2021 r.