Prezydent podpisał ustawę wprowadzająca zmiany w ustawach podatkowych od 1.7.2020 r.

Ustawa nowelizująca zawiera zmiany m.in. w zakresie:

1) dostosowania przepisów w podatkach dochodowych do PKWiU z 2015 r.;

2) ograniczenia obowiązków organów rentowych jako płatników;

3) modyfikacji zasad zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS;

4) opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box); 5) ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych;

6) korygowania zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy;

7) wprowadzenia nowej szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;

8) rozszerzenia definicji legalnej „deklaracji” poprzez objęcie jej zakresem sprawozdań;

9) przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe;

10) możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez zagraniczną spółkę celową.

Przepisy ustawy nowelizującej wchodzą w życie z 1 lipca 2020 r. Wyjątek stanowią przepisy: dostosowujące do PKWiU z 2015 r., dotyczące opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wprowadzające szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz określające zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych - wejdą one w życie 1.1.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności