Prezydent podpisał nowelizację – będą nowe formy wspierania budownictwa mieszkaniowego

Instrumentem wsparcia nowych inwestycji w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego będą:

1) preferencyjny kredyt i

2) gwarancja nabycia emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego (oprocentowanych w formule stopy zmiennej wg stawki WIBOR 3M bez marży).

Dzięki tym rozwiązaniom w pierwszym, 10-letnim etapie programu, ma powstać 30 tysięcy nowych mieszkań.

Ważne
Po nowelizacji przepisów szerszy będzie także krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z preferencyjnego finansowania zwrotnego. Wcześniej kredyty mogły być przyznawane towarzystwom budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielniom mieszkaniowym. Teraz do tej grupy dołączą również spółki gminne (spółki z o.o. i akcyjne, w których gmina lub kilka gmin dysponują odpowiednio ponad 50% liczbą głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu i, co ważne, niedziałającym w formie TBS).

Warunkiem udzielenia finansowania zwrotnego jest zawarcie przez kredytobiorcę umowy z odpowiednią (właściwą miejscowo) gminą. Wysokość finansowania zwrotnego może wynosić maksymalnie 75% kosztów przedsięwzięcia i zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 30 lat.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności