Prezes ZUS: Pozytywne dane dotyczące wpłat na FUS za lipiec i sierpień

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zwraca uwagę, że początek pierwszego półrocza 2020 r. to okres, w którym dynamika przychodów FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu rok do roku wykazywała tendencję wzrostową. Pokazywały to dane za styczeń, luty i marzec. Sytuacja zmieniła się w kwietniu, kiedy zaczął obowiązywać tzw. lockdown. Konsekwencje pandemii wpłynęły na obraz sytuacji finansowej FUS. W okresie styczeń–czerwiec 2020 r. wydatki funduszu wyniosły 130,0 mld zł, podczas gdy wpływy ze składek i ich pochodnych wyniosły 92,2 mld zł. W efekcie stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł w pierwszym półroczu 2020 r. poziom 70,9 % (spadek o ok. 10 % w stosunku do ubiegłego roku).

Jak podkreśla szefowa ZUS, lipiec i sierpień pokazały, że negatywne tendencje odwróciły się. Na pewno wpływ na to miała Tarcza antykryzysowa. Zwolnienie ze składek za okres od marca do czerwca 2020 r. dla 2 mln firm, przyczynił się do ochrony 6,5 mln miejsc pracy. Poza tym wciąż wypłacane są świadczenia postojowe. Łącznie do 2,5 mln przedsiębiorców i zleceniobiorców trafiło już prawie 4,9 mld zł. Z kolei ponad 5 mld zł to kwota objęta układami ratalnymi i odroczeniem terminu płatności. Oprócz tego wypłacono w ramach dodatku solidarnościowego ponad 300 mln złotych.

Prezes ZUS zwraca uwagę, że liczba firm zgłoszonych do ZUS wynosiła na koniec lipca 2020 r. 2,77 mln i była większa o 24 tys. w stosunku do czerwca oraz o 57 tys. w stosunku do lutego. To m.in. wynik korzystnego stosunku liczby firm zarejestrowanych (32 tys. w lipcu) do wyrejestrowywanych (12 tys. w lipcu). Odbicie jest widoczne szczególnie w zakresie ubezpieczonych cudzoziemców, których liczba na koniec lipca wyniosła 628 tys. Liczba ta wzrosła o 22 tys. w stosunku do czerwca. Z kolei liczba osób ubezpieczonych ogółem w ZUS wynosiła na koniec lipca 2020 r. 15,3 mln i spadła z powodu epidemii jedynie o około 1 %. Zmiana ta nie odbiega od skali wahań sezonowych.

W ostatnich dwóch miesiącach zaobserwowano pozytywne dane dotyczące wpłat na indywidualne rachunki składkowe (NRS). W lipcu odnotowano wzrost (rok do roku) o ok. 5 %. Jeszcze lepiej było w sierpniu – wzrost o prawie 7 %. Pozytywnie o przyszłości pozwalają myśleć również wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. W lipcu było ich więcej o ok. 3,5 % (w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku), w sierpniu o 5,4 %.

Źródło:

zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności