Ministerstwo Finansów przygotowało koncepcję odnoszącą się do poruszonych w dyrektywie 2021/514 zagadnień w zakresie uzyskania informacji o dochodach uzyskiwanych przez sprzedawców korzystających z pośrednictwa platform cyfrowych.

W ostatnich latach Komisja Europejska monitorowała stosowanie dyrektywy 2011/16/UE, a w 2019 r. zakończyła jej ocenę. W rezultacie, w komunikacie COM(2020) 314, zaproponowała zmiany w tej dyrektywie. Wniosek jest częścią pakietu na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego odbudowę Unii Europejskiej i jednocześnie jest odpowiedzią na problemy w zakresie ograniczonej sprawozdawczości dotyczącej dochodów uzyskanych za pośrednictwem platform cyfrowych. Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie w treści dyrektywy 2021/514 (DAC7). Cyfrowy charakter tych platform pozwala sprzedawcom towarów i usług wykorzystywać je do prowadzenia działalności, potencjalnie bez zgłaszania dochodów uzyskanych w państwie członkowskim rezydencji podatkowej. W rezultacie państwa członkowskie odczuwają skutki niezgłoszonych dochodów podatkowych i wynikające z tego uszczuplenia wpływów budżetowych. Dlatego Komisja przedstawiła w dyrektywie 2021/514 wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych.

Kluczowe elementy założeń

W założeniach przedstawiono m.in. wprowadzenie:

 • słowniczka pojęć;
 • obowiązków sprawozdawczych;
 • procedury należytej staranności;
 • procedury wyboru jednego państwa członkowskiego oraz procedury jednorazowej rejestracji i inne przepisy proceduralne;
 • kontrolę raportujących operatorów platform;
 • sankcje – kary pieniężne.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami oraz do zgłaszania ewentualnych uwag w terminie do 24 lipca br.

Prekonsultacje

 • Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich;
 • Uwagi należy zgłaszać na adres: [email protected] do 24 lipca 2022 r.;
 • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Preferowany format dokumentów – word. Do przekazywanych dokumentów w formatach nieedytowalnych (np. pdf) należy dołączyć ich postać edytowalną, w przeciwnym razie nie będą one mogły być brane pod uwagę;
 • Klauzula Informacyjna Ministra Finansów dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Źródło: Ministerstwo Finansów