Preferencyjne rozliczenie straty podatkowej na czas kryzysu

- Postulujemy rozszerzenie uprawnienia do rozliczenia straty podatkowej, tak aby w okresie wychodzenia z kryzysu, można było ją rozliczyć bez ograniczeń kwotowych i procentowych - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Niezbędne są rozwiązania systemowe, które ułatwią firmom zniwelowanie negatywnych skutków ekonomiczno-gospodarczych powstałych w czasie epidemii Covid-19. Przywracanie pełnego potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa w otoczeniu złagodzonych kryteriów rozliczania strat niewątpliwie może wpłynąć na decyzję o kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa, powrotu na ścieżkę rozwoju, a także utrzymaniu i stabilizacji zatrudnienia. Będzie to korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i państwa.

Obecnie zarówno w ramach PIT, jak i CIT w pięcioletnim okresie następującym po roku podatkowym poniesienia straty, podatnik może rozliczyć nie więcej niż 50% straty. Przedsiębiorcy proponują, aby straty podatkowe mogły być rozliczane - tak jak dotychczas - w okresie 5 letnim, jednak w zakresie założonym przez podatnika tj. bez ustawowych ograniczeń. W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących regulacji strata mogłaby być rozliczona w przeciągu jednego roku i to bez względu na jej wysokość. Proponowana zmiana zniosłaby w odniesieniu do strat poniesionych w okresie oddziaływania Covid-19, ograniczenia procentowo-kwotowe.

Źródło: Konfederacja Lewiatan
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności