W dniu 22.9.2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy, pod numerem telefonu: 22 111 35 88 na jeden dzień uruchomiła specjalną infolinię, w ramach której udzielane są bezpłatne porady prawne w obszarze legalności zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz pracy sezonowej. Dzwoniąc na powyższy numer osoby zainteresowane będą mogły uzyskać poradę eksperta Państwowej Inspekcji Pracy w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Lato to zwykle okres wzmożonych prac sezonowych, zwłaszcza w rolnictwie, gastronomii i hotelarstwie. Wiele takich prac wykonują coraz liczniej przybywający do naszego kraju cudzoziemcy. W celu legalnego wykonywania prac zakwalifikowanych prawnie jako sezonowe cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii ma obowiązek posiadać zezwolenie na pracę sezonową oznaczone literą „S”. 

Mobilni pracownicy sezonowi mają zatem takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Jednak tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki pracy, oszustwa i nadużycia. Dodatkowo pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację pracowników sezonowych i naraziła ich na zachorowania. Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić pracownikom sezonowym godziwe warunki pracy, Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) uruchomił kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych pn. „PRAWA PRZEZ CAŁY ROK”. 

Państwowa Inspekcja Pracy włączyła się we wspomnianą kampanię ELA poprzez ogólnopolską akcję informacyjną – obejmującą szkolenia, dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz publikacje o takim charakterze. Więcej informacji na stronie ww.pip.gov.pl

Źródło: pip.gov.pl