Prawo pierwokupu po wejściu w życie Prawa Wodnego

Istotną regulacją wprowadzoną dla rynku nieruchomości przez ustawę z 20.7.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) jest ustanowienie ustawowego prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku sprzedaży nieruchomości pod tzw. śródlądowymi wodami stojącymi - jeziorami oraz innymi naturalnymi zbiornikami wodnymi. Sprzedaż nieruchomości dokonana z naruszeniem powyższego prawa pierwokupu będzie nieważna. Inwestorzy, przed zakupem działek będą musieli dokładnie ustalić czy takie obiekty nie znajdują się na ich nieruchomościach.

Prawo pierwokupu ma zastosowanie do zbiorników sztucznych (jednak z wyraźnym wyłączeniem stawów) takich jak np. glinianki lub zalane wyrobiska poeksploatacyjne. Dotyczy ono całej nieruchomości, a nie jedynie fragmentu, na którym znajduje się dany zbiornik.

W razie ewentualnych wątpliwości co do ustalenia charakteru wód, na wniosek właściciela gruntu przyległego do wód, ich charakter może ustalić Minister Środowiska. Jednak uzyskanie tego rodzaju decyzji może okazać się kosztownym oraz czasochłonnym procesem (np. do wniosku należy załączyć opis elementów hydromorfologicznych, analizę historyczną przynależności wód do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych czy mapy obrazujące przebieg wód od ujścia do źródeł).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności