Prawo pierwokupu lasów w gminie – jak funkcjonuje w praktyce