Celem zmian jest m.in. wyeliminowanie sytuacji, w której pacjent nie skorzysta ze świadczenia, w obawie, że będzie musiał ponieść koszty leczenia.

Rządowy projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że wskazane wyżej prawo nie obejmie refundacji leków, wydanych na podstawie recept wystawionych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto projekt przewiduje odstąpienie od obowiązku uiszczania przez osobę kosztów świadczeń i windykacji przez NFZ należności, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń był brak prawa do ubezpieczenia. W takiej sytuacji odstąpienie od windykacji należności nastąpi, gdy osoba we wskazanych w ustawie terminach zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.

Projekt przewiduje też przepisy przejściowe, zgodnie z którymi osoba, której udzielono świadczeń przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, a nie była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego mimo takiego obowiązku, będzie miała prawo go dopełnić w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy.

Ponadto przewidziano przywrócenie dotychczasowych (z budżetu państwa) zasad finansowania zakupu szczepionek. Nowelizacja z 24.7.2015 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1365) zobowiązała NFZ od 1.1.2017 r. do finansowania zakupu szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych dla osób ubezpieczonych.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw trafił teraz do konsultacji społecznych, a następnie zostanie skierowany pod obrady rządu.