Prawo do świadczeń zdrowotnych ma być zagwarantowane także nieubezpieczonym

Celem zmian jest m.in. wyeliminowanie sytuacji, w której pacjent nie skorzysta ze świadczenia, w obawie, że będzie musiał ponieść koszty leczenia.

Rządowy projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że wskazane wyżej prawo nie obejmie refundacji leków, wydanych na podstawie recept wystawionych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto projekt przewiduje odstąpienie od obowiązku uiszczania przez osobę kosztów świadczeń i windykacji przez NFZ należności, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń był brak prawa do ubezpieczenia. W takiej sytuacji odstąpienie od windykacji należności nastąpi, gdy osoba we wskazanych w ustawie terminach zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.

Projekt przewiduje też przepisy przejściowe, zgodnie z którymi osoba, której udzielono świadczeń przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji, a nie była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego mimo takiego obowiązku, będzie miała prawo go dopełnić w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy.

Ponadto przewidziano przywrócenie dotychczasowych (z budżetu państwa) zasad finansowania zakupu szczepionek. Nowelizacja z 24.7.2015 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1365) zobowiązała NFZ od 1.1.2017 r. do finansowania zakupu szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych dla osób ubezpieczonych.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw trafił teraz do konsultacji społecznych, a następnie zostanie skierowany pod obrady rządu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności