Prawo do renty rodzinnej

Obowiązujący art. 65 ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm. - dalej: EmRentyFUSU), stanowi, że renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Tymczasem były przypadki w których - po śmierci osoby uprawnionej do emerytury lub renty - okazało się, że osoba taka w ogóle nie powinna mieć przyznanego świadczenia. Problemem było, czy dopuszczalne jest nabycie prawa do renty rodzinnej po osobie, która - nie spełniając warunków ustawowych - pobierała wskutek błędnej decyzji ZUS świadczenie emerytalne lub rentowe. Kwestia ta pojawiła się w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie SN i o jej rozstrzygnięcie wniósł I Prezes SN.

Sąd Najwyższy obradując w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, zgodnie z którą uprawniony członek rodziny nabywa prawo do renty rodzinnej po osobie, która w chwili śmierci, pomimo niespełniania warunków, miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek błędu organu rentowego.

Zdaniem SN w sytuacji określania prawa do renty rodzinnej decydujące jest ustalenie, czy w chwili śmierci uprawniony pobierał rentę lub emeryturę. Jeżeli tak, to jego bliscy mają prawo dostępu do renty rodzinnej, gdyż była wcześniej wydana przez ZUS decyzja w sprawie renty lub emerytury - nawet jeżeli prawo do świadczenia pieniężnego w ogóle nie istniało. W sytuacji śmierci uprawnionego późniejsza weryfikacja świadczenia emerytalnego jest już niemożliwa. Stąd należy utrwalić niejako stan prawny na moment śmierci uprawnionego. Istotna jest też funkcja renty rodzinnej - ma ona na celu zabezpieczenie społeczne bliskich zmarłego ubezpieczonego. Byłoby więc niesprawiedliwe, aby bliscy zmarłego ubezpieczonego ponosili konsekwencje błędnych decyzji ZUS.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności