Podmiotem prawa do obrony czyni człowieka nie formalne przedstawienie zarzutu popełnienia przestępstwa, lecz już pierwsza czynność organów procesowych skierowana na jego ściganie.