Prawie milion odszkodowania dla dyrektora ze SKOK Wesoła

Pracownikowi, którego zwolniono dyscyplinarnie z naruszeniem prawa, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Nawet jeżeli umowa o pracę przewiduje dłuższy okres niż kodeks – uznał Sąd Najwyższy.

SN zajmował się sprawą dyrektora operacyjnego SKOK Wesoła. Mimo że na skutek nieprawidłowości w czerwcu 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu tej Kasy przez PKO BP, a ABW zatrzymało 16 osób, mężczyzna może dostać 936 tys. zł. SN uchylił wyrok, na podstawie którego wypłacone miało być niższe odszkodowanie, i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Tuż przed kontrolą KNF z dyrektorem podpisano korzystny aneks do jego umowy, który wydłużył okres wypowiedzenia do roku. Wkrótce zarząd, w którym zasiadał m.in. szwagier powoda, rozwiązał z nim stosunek pracy ze względu na sytuację ekonomiczną pracodawcy. Wprowadzono zarząd komisaryczny. Wtedy wyszło na jaw, że dyrektor przed zwolnieniem wydał bez umowy samochody służbowe do użytkowania osobom, które podpisywały z nim korzystny aneks. Auto dostał też jego ojciec – przewodniczący rady nadzorczej. Dyrektor, który był już w okresie wypowiedzenia, został wówczas zwolniony bez wypowiedzenia. Uznał, że niesłusznie.

Sąd rejonowy doszedł do wniosku, że nie było podstaw do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wystarczyłoby zwykłe zwolnienie. Orzekł, że wprawdzie dyrektorowi przysługuje odszkodowanie, ale nie w wysokości rocznego wynagrodzenia ustalonego w aneksie do umowy, ale trzymiesięcznego – przewidzianego w kodeksie pracy. Powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego (sygn. akt II PK 215/11), zgodnie z którym okres wypowiedzenia jako miernik należnego pracownikowi odszkodowania odnosi się do okresu podstawowego, o którym mowa w art. 36 § 1 kodeksu, a nie do okresu wydłużonego z woli stron. Sąd drugiej instancji oddalił apelację powoda, dochodzącego wyższego odszkodowania.

Sąd Najwyższy uznał jednak, że stan faktyczny znacznie odbiega od sprawy, którą przytoczył sąd niższej instancji. Uchylił wydany wcześniej wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli umowa o pracę przewiduje dłuższy okres wypowiedzenia niż kodeks, odszkodowanie przysługuje za cały ten czas. Pracownikowi, z którym najpierw rozwiązano umowę o pracę, a potem niezgodnie z prawem rozwiązano ją bez wypowiedzenia, nie przysługuje jednak roszczenie o przywrócenie do pracy.

– Odszkodowanie ma pełnić funkcje kompensacyjną. Ma wyrównać szkodę. Można sobie wyobrazić, że do rozwiązania umowy doszłoby po trzech miesiącach okresu wypowiedzenia, np. w piątym miesiącu. Gdyby więc przyjąć, że odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia przewidzianego w kodeksie pracy, pracownik nie dostałby odszkodowania. Zostałby więc pozbawiony rekompensaty – uzasadniała sędzia Małgorzata Wrębiakowska-Marzec.

Dla dyrektora w SKOK Wesoła może ono wynieść aż 936 tys. zł. Dyrektor zarabiał 26 tys. zł miesięcznie. Ze względu na zakaz konkurencji wypłacono by mu jeszcze 24-miesięczne pensje.

Dyrektor może jednak nie otrzymać tak dużego odszkodowania. Podpisanie aneksu do umowy sąd może uznać za czynność prawną sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, a przez to nieważną na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego.

sygnatura akt: I PK 227/16
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności