Prawa pacjenta: Wzmocnienie praw małoletnich pacjentów – zmiany

W myśl proponowanych w projekcie zmian w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.) pacjent, w tym małoletni, który ukończył 15 lat, ma zyskać prawo do wyrażenia samodzielnej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalizacji ginekologicznej, urologicznej lub dermatologicznej.

Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody będzie miał prawo do wyrażenia wskazanej wyżej zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, będzie mógł zrealizować opiekun faktyczny.

Omawiany projekt przewiduje również zmiany w ustawie z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.). W myśl tych zmian, jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - zezwolenie sądu opiekuńczego.

Lekarz będzie mógł przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych z zakresu dziedziny ginekologii, urologii lub dermatologii pacjentowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 15 lat, po uzyskaniu jego zgody.

Ważne
Oświadczenie o zgodzie pacjenta nie będzie wymagało kumulatywnej zgody jego rodzica lub innego opiekuna prawnego.

W obecnym stanie prawnym, osoba niepełnoletnia powyżej 15. roku życia ma zdolność prawną do podejmowania działań w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Z uwagi na to, zdaniem autorów projektu, powinna być także w pełni umocowana do podejmowania decyzji o ewentualnym zwróceniu się do właściwego lekarza w celu uzyskania świadczeń medycznych. Obecnie brak zgody opiekuna prawnego lub rodzica osobie niepełnoletniej na płaszczyźnie formalno-prawnej uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności