Praktyka zawodowa konserwatorów zabytków i archeologów

W Dz.U. z Dz.U. z 2016 r. pod poz. 414 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) z 22.3.2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa.

Rozporządzenie to określa:

  • tryb uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów: konserwatora (zabytków ruchomych, zabytków nieruchomych oraz zabytkowej zieleni), a także archeologa;
  • maksymalny uznawany okres wspomnianej praktyki zawodowej odbytej w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Osoba, która ubiega się o uznanie praktyki zawodowej do wykonywania wymienionych wyżej zawodów powinna złożyć do MKiDN wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi:

  • zakres odbytej praktyki zawodowej,
  • czas trwania i miejsce jej odbycia oraz
  • nabyte podczas odbywania tej praktyki umiejętności.

Wniosek składa się w języku polskim, a dokumenty w języku oryginału wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, jeśli dokumenty te sporządzono w języku innym niż język oficjalny UE.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznaje praktykę zawodową odbytą w państwie innym niż RP w formie decyzji, wskazując uznawany okres tej praktyki. Maksymalny uznawany okres praktyki zawodowej wynosi:

  • 9 miesięcy – w przypadku konserwatora zabytków ruchomych uprawnionego do kierowania lub samodzielnego wykonywania prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich w dziedzinach objętych programem wyższych studiów na terytorium RP;
  • 4 lata – w przypadku konserwatora zabytków ruchomych uprawnionego do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów na terytorium RP;
  • 18 miesięcy – w przypadku konserwatora zabytków nieruchomych;
  • 9 miesięcy – w przypadku konserwatora zabytkowej zieleni;
  • 12 miesięcy – w przypadku archeologa. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności