Skazany w swoim kraju Ukrainiec bez trudu uzyska zaświadczenie o niekaralności w Polsce. W KRK są tylko dane o orzeczeniach wydanych na terenie Unii.