Jak wskazuje producent, tj. firma Asseco Poland, w nowej wersji Płatnika (9.01.001) w stosunku do wersji 8.01.001A zaszły następujące zmiany:

 1. związane z wprowadzeniem mechanizmów pobierania i aktualizacji danych z repliki KSI (danych płatnika i ubezpieczonych, statusów przetworzonych dokumentów, słowników i parametrów wyliczeniowych, krytyczności reguł weryfikacji) i utrzymania tych danych w programie, w tym:
  • wprowadzenie mechanizmu odbioru danych z ZUS po podpisaniu przez płatnika z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego, oświadczenia o prawie do jego odbioru oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów przekazanych do ZUS,
  • identyfikacja i aktualizacja kartotek ubezpieczonych na podstawie danych z KSI,
  • raportowanie pobierania danych z KSI,
  • rozszerzenie zakresu kartotek płatnika i ubezpieczonych oraz zablokowanie manualnej edycji kartotek, które zostały potwierdzone w ZUS,
  • rozszerzenie zakresu i zablokowanie manualnej edycji parametrów wyliczeniowych,
  • zmiany w algorytmach łączenia kartotek,
  • zmiany zakresu inicjalnego wypełniania dokumentów,
  • zmiany w algorytmach importu dokumentów,
  • zmiany w algorytmach archiwizacji danych płatnika,
  • zmiany w algorytmach tworzenia, testowania, konwersji, migracji i optymalizacji bazy danych,
  • usunięcie funkcjonalności związanej z obsługą Wyciągów z CRU,
 2. dodanie funkcjonalności potwierdzania przetworzenia dokumentów ubezpieczeniowych na podstawie danych z ZUS:
  • aktualizacja stanu przetworzenia dokumentów w ZUS,
  • wprowadzenie nowych statusów dokumentów,
  • dodanie numeracji dokumentów i bloków wielokrotnych w KEDU,
 3. wprowadzenie indywidualnego schematu podlegania i finansowania składek,
 4. rozszerzenie zakresu informacyjnego dokumentów rozliczeniowych:
  • zmiany związane z prezentacją na formatkach ekranowych formularzy,
  • dostosowanie struktury bazy danych do zmienionego zakresu informacyjnego formularzy,
  • zmiany w zakresie importu i kopiowania dotychczasowych dokumentów do nowych struktur oraz dostosowanie kreatorów dokumentów rozliczeniowych tworzących raporty i deklaracje na podstawie starych struktur (wprowadzenie mechanizmów konwersji),
  • zmiany dotyczące archiwizacji i odtwarzania z archiwum dokumentów oraz migracji dokumentów między bazami,
  • zmiana struktury KEDU,
  • uwzględnienie rozszerzonego zakresu w wydrukach dokumentów,
 5. uwzględnienie na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA nowego zakresu informacyjnego formularzy (w ramach prezentacji i korygowania źródeł finansowania),
 6. zmiany w mechanizmach wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych:
  • dodanie funkcjonalności blokowania w określonych sytuacjach wysyłki dokumentów do ZUS,
  • dodanie algorytmów kontroli wysyłki pary dokumentów ZWUA/ZUA/ZZA jako zgłoszenie zmiany (wyrejestrowanie ubezpieczonego/zgłoszenie ubezpieczonego) w jednej przesyłce,
  • dodanie funkcjonalności blokowania przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce,
  • dodanie usługi umożliwiającej potwierdzenie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej oraz płatnika – osoby fizycznej w rejestrze RU PESEL,
 7. aktualizacja komponentów programu i reguł weryfikacji,
 8. rezygnacja z obsługi systemu Windows 95 i Windows NT,
 9. integracja z komponentami weryfikacji dokumentów, w tym obligatoryjna instalacja motoru baz danych SQL Server na potrzeby komponentów weryfikacji.

Program można pobrać pod adresem: http://pue.zus.pl/platnik/pobierz oraz http://www.platnik.info.pl/download.htm