Warto przypomnieć, że już w sierpniu 2021 r. resort zdrowia zapowiadał, że pracodawcy otrzymają nowe narzędzie do walki z COVID-19, dzięki któremu mogliby weryfikować, który pracownik jest zaszczepiony przeciwko wirusowi. Zgodnie z pierwszą wersją projektu, pracodawca miał otrzymać możliwość uzyskania od pracownika (ale również kandydata do pracy) informacji, czy ten pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, czy jest ozdrowieńcem albo czy posiada aktualny test na obecność koronawirusa. W sytuacji kiedy pracownik nie chciałby przekazać takiej informacji, pracodawca miał otrzymać możliwość przenoszenia takich osób na inne stanowiska, szczególnie takie, gdzie kontakt z innymi współpracownikami lub klientami byłby mniejszy. Drugą możliwością i upewnieniem, jakie pracodawcy mieli otrzymać, byłoby prawo do wysyłania takich osób (bez szczepienia) na bezpłatne urlopy – to rozwiązanie budziło najwięcej kontrowersji. 

Minister zdrowia w dniu 21.8.2021 r. zapowiedział, że prace nad ustawą nadal trwają, w wyniku międzyresortowych konsultacji wpłynęło wiele uwag do projektu ustawy, w związku z tym nadal w toku są prace nad finalizacją projektu. Zgłoszone poprawki obejmują rozszerzenie katalogu podmiotów, które mają otrzymać prawo do weryfikowania, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciwko COVID-19, jest ozdrowieńcem albo posiada negatywny wynik testu na COVID-19. Taką grupą mają być między innymi studenci, dzięki czemu uczelnie będą mogły zweryfikować, które osoby są bezpieczne pod kątem organizacji pracy. 

Minister zapowiedział, że są szanse skierowania projektu na najbliższe posiedzenie sejmu (planowo ma się odbyć w dniach 29 września–1 października), o ile zostanie on zaakceptowany przez Radę Ministrów. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez resort zdrowia, projekt był już analizowany na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Patrząc na kalendarz prac Sejmu i Senatu, taka regulacja, o ile trafi już w przyszłym tygodniu do Sejmu, wejdzie w życie najwcześniej na przełomie października i listopada. W scenariuszu mniej pozytywnym może się to wydarzyć dopiero pod koniec listopada albo jeszcze później.