Pracodawcy domagają się możliwości badania pracowników

Chodzi o badania podobne do masowo przeprowadzanych na granicach zewnętrznych Polski. Osoby wjeżdżające do naszego kraju są tam badane i w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem poddawane kwarantannie.

Tymczasem polscy pracodawcy nie mają żadnych narzędzi do badania pracowników przychodzących do pracy.

W wielu branżach, gdzie niemożliwa jest praca zdalna, zaczyna to wywoływać coraz większe problemy. Zwiększająca się z dnia na dzień liczba zarażonych Covid-19 wskazuje, że niebawem przeprowadzenie takiego badania będzie koniecznością.

Sygnały napływające z Chin wskazują, że badania temperatury są tam powszechne. W strefach objętych kwarantanną sprawdzane są wszystkie osoby wchodzące i wychodzące z budynków. Pracownicy obecni w zakładzie pracy mają zaś obowiązek samodzielnego badania swojej temperatury i w razie stwierdzenia gorączki natychmiastowego informowania o tym przełożonych.

W Polsce na przeszkodzie takim badaniom stoją prawo pracy, które zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy daje prawo do skierowania zatrudnionego na badanie lekarskie tylko gdy przyszedł termin badania okresowego lub jest to uzasadnione podejrzeniem choroby zawodowej.

Z kolei przepisy o ochronie danych osobowych stoją na przeszkodzie skanowaniu temperatury zatrudnionych wchodzących na teren zakładu pracy. Stan zdrowia zatrudnionych, w tym także podejrzenie zakażenia koronawirusem, jest bowiem traktowany jako wrażliwa dana osobowa, której nikt nie może przetwarzać bez wyraźnego przepisu zawartego w ustawie.

Niektórzy przedsiębiorcy prowadzą takie badania, powołując się na obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Biorąc pod uwagę stanowiska urzędów, ryzykują nałożenie kary.

Aby poprawić polskie przepisy, Konfederacja Lewiatan proponuje, aby pracodawca miał prawo badać każdego wchodzącego na teren zakładu pracy, czyli nie tylko zatrudnionych, ale także kontrahentów firmy.

Z kolei Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje na potrzebę doprecyzowania specustawy o Covid-19 i wyposażenie pracodawców nie tylko w możliwość badania stanu zdrowia pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy, ale także skierowania ich na badania lekarskie, gdy tylko powstanie podejrzenie zarażenia niebezpiecznym wirusem.

Oprócz tego Federacja domaga się wyposażenia przedsiębiorców w prawo do pytania, gdzie pracownik przebywał w ciągu ostatnich 30 dni.

Biorąc pod uwagę, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię Covid-19, nie ma już bowiem znaczenia, czy dany pracownik spędził ferie we Włoszech, czy tylko wyjechał na weekend do Niemiec. Pracodawcy powinni mieć możliwość zbierania takich informacji i wyciągania z nich samodzielnych wniosków.

Zdaniem przedsiębiorców tylko takie rozwiązania wyposażyłyby pracodawców w realne narzędzia do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności