Pod koniec listopada weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 26.11.2020 roku, które wprowadziło obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Nowy przepis wywołał spore zamieszanie, bo oznaczałby nawet konieczność jedzenia posiłków w maseczce, jeśli tylko w kantynie były co najmniej dwie osoby. Rozwiązaniem nie byłoby nawet jedzenie przy biurku. Jeśli w pomieszczeniu przebywałby kolega, to trzeba by było mieć na twarzy maseczkę.

Już 1 grudnia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie (poz. 2132), które weszło w życie 2.12.2020 r. Zgodnie z jego brzmieniem do 27.12.2020 r. w dalszym ciągu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach, gdzie przebywa więcej niż 1 osoba, ale pracodawca może postanowić inaczej. Oznacza to, że pracodawca ma swobodę decydowania w tej kwestii.

Jednocześnie przywrócone zostało wyłączenie z obowiązku zasłania ust i nosa przez osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej. Zarządzający takim budynkiem może zdecydować inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. W rozporządzeniu wprost jest też powiedziane, że osoba spożywająca posiłek w miejscu pracy jest zwolniona z obowiązku zasłaniania ust i nosa.